หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
การ์ดเชิญ SCT
งานมงคลสมรส
งานอุปสมบท
งานฌาปนกิจ
งานพิธีอื่นๆ
การ์ดแต่งงาน SCT VIP
ขนาด No. 6
ขนาด No. 9
ขนาด No. 29
ซองจดหมาย
A4 ปกกระดาษ (180 g), A4 สติ๊กเกอร์
ฟอยล์ปั๊ม / ฟอยล์เคลือบ
ติดต่อเรา
SCT card : การ์ดเชิญ SCT พร้อมซอง / งานมงคลสมรส การ์ดแต่งงาน, การ์ดงานแต่ง, wedding cards
เกี่ยวกับเรา
บริษัท ศรีชัยธง จำกัด

บริษัท ศรีชัยธง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2500.

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตการ์ดเชิญงานพิธีต่างๆ อันได้แก่การ์ดงานพิธีมงคลสมรส
งานอุปสมบท งานฌาปนกิจ และงานบุญต่างๆ นอกจากนี้บริษัทยังผลิตและจำหน่าย
ซองจดหมายสีขาว ซองเรียนเชิญสีต่างๆ ตลอดจนฟอยล์ปั๊ม/ฟอยล์เคลือบ กระดาษแฟนซี
กระดาษนามบัตร และกระดาษชนิดต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์

จากประสบการณ์ 50 ปีของการดำเนินงาน บริษัทได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งทีมผู้บริหาร
นักออกแบบ และพนักงานทุกระดับชั้น อีกทั้งเครื่องมือเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยี
การพิมพ์สูง ประกอบกับนโยบายการบริหารที่เน้นคุณภาพของสินค้าและความซื่อสัตย์จริงใจ
ต่อลูกค้าเป็นสำคัญตลอดมา

บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการที่จะตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ
การส่งสินค้าที่ได้มาตรฐานและในราคาที่สมเหตุผล

บริษัทมีความภูมิใจที่จะประกาศให้ลูกค้าของบริษัททั้งปัจจุบันและในอนาคตทราบว่า บริษัทจะยัง
คงยึดมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถในทุกๆด้านอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด เพื่อรักษาความภาคภูมิใจนี้ให้คงอยู่
ตลอดไปตราบนานเท่านาน
Window size: x
Viewport size: x